Nhà Hàng có 2 địa chỉ chính tại 393 Nguyễn Hoàng Tôn, Bắc Từ Liêm và 562 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ để tránh trường hợp đến nhầm nhà hàng khác. Mọi thắc mắc về vấn đề di chuyển có thể liên hệ trực tiếp với nhà hàng theo số điện thoại 0869 893 932 – 0972 593 917.

, Liên hệ
Không gian bên ngoài nhà hàng

Để thuận tiện hơn, quý khách hàng có thể xem đường đi trên bản đồ Google Map của nhà hàng Gà Mạnh Hoạch
[wpcc-iframe style=”border: 0;” src=”https://web.archive.org/web/20220524222418if_/https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29784.552977619787!2d105.79289957872899!3d21.069901302455882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6b3d3dfbc5%3A0xb0f8869410db952a!2zVnVhIEfDoCBUxrDGoWkgTeG6oW5oIEhv4bqhY2ggLSBM4bqpdSBDw6FjIExv4bqhaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1647363893144!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ allowfullscreen=”allowfullscreen”] [wpcc-iframe style=”border: 0;” src=”https://web.archive.org/web/20220524222418if_/https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.943525010709!2d105.8114799186479!3d21.074917714006844!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aba119808137%3A0x44d3280f135a806a!2zR8OgIE3huqFuaCBIb-G6oWNoIFTDonkgSOG7kw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1555824819955!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *